025OLDI

พื้นที่ห้องหลังบ้านจะสร้างเป็นห้องอะไรดี ลองทำเป็นห้องซักล้างดูซิ ใส่ทุกFunctionการทำความสะอาดไว้ในห้องเดียว ทั้งพื้นที่เครื่องซักผ้าสำหรับทำความสะอาดเสื้อผ้า พื้นที่ล้างอุปกรณทำความสะอาด รวมถึงเป็นพื้นที่อาบน้ำสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเราได้ด้วย บริเวณภายในมีตู้แขวนติดผนัง และชั้นเก็บอุปกรณทำความสะอาดต่างๆให้มากมาย หากต้องการห้องแบบนี้ในบ้านของคุณสามารถออกแบบกับนักออกแบบของเราได้ที่โฮมโปรทุกสาขา งานบริการติดตั้งพื้นที่นี้มีงานก่อผนัง งานกระเบื้อง งานติดตั้งตู้ลอย งานทาสีผนัง งานติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและรับประกันงาน 365 วัน งบประมาณอยู่ที่ 4x,xxx.- ราคาค่าสินค้า 1x,xxx.- (ราคานี้ไม่รวมค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า) ราคาค่าบริการติดตั้ง (โดยประมาณ) 2x,xxx .- หมายเหตุ : งานออกแบบและการให้บริการติดตั้งครอบคลุมเฉพาะรายการสินค้าและขนาดพื้นที่ที่ระบุในแบบ สำหรับหน้างานอื่นๆอาจต้องมีการเพิ่ม ลด ปริมาณสินค้าและงานบริการติดตั้ง ตามสภาพหน้างานจริง

Attributes Tag:
Attributes Tag:
Related Products:
Related Room: