005CDI

พื้นลานจอดรถของบ้าน ควรเลือกกระเบื้องที่มีผิวที่ให้ความหยาบมากที่สุด และการเลือกโทนสีต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับตัวบ้าน ถ้าตัวบ้านทาสีเทา ควรใช้กระเบื้องที่มีโทนสี ดำ เทา หรือขาว เพื่อให้ดูเข้ากันกับโทนสีของบ้าน และออกแบบจัดวางกระเบื้องสลับกัน แบ่งส่วนการปูของกระเบื้องดำและขาวในสัดส่วนเท่าๆกันเพื่อไม่ให้ดูไม่มืดจนเกินไป ทั้งนี้การจัดวางในลักษณะเพื่อให้ดูมีควาน่าสนใจมากขึ้น สร้างแตกต่างจากการปูกระเบื้องแบบเดิมๆ

งานบริการติดตั้งมีงานปูกระเบื้องพื้น พร้อมปรับระดับ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและรับประกันงาน 365 วัน

งบประมาณอยู่ที่ 3X,XXX.- ราคาค่าสินค้า 1x,xxx.- (ราคานี้ไม่รวมค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า) ราคาค่าบริการติดตั้ง (โดยประมาณ) 2x,xxx .-

หมายเหตุ : งานออกแบบและการให้บริการติดตั้งครอบคลุมเฉพาะรายการสินค้าและขนาดพื้นที่ที่ระบุในแบบ สำหรับหน้างานอื่นๆอาจต้องมีการเพิ่ม ลด ปริมาณสินค้าและงานบริการติดตั้ง ตามสภาพหน้างานจริง

Attributes Tag:
Attributes Tag:
SPACE:
35
MOOD/TONE:
โทนสว่าง
STYLE:
Modern
COLOR TONE:
สีเทา
USER CAPACITY:
2
USER TYPE:
ทั่วไป
BUILDING TYPE:
บ้านเดี่ยว
ASSEEN ON TV:
No
CARPARK TYPE:
Open
ROOM TYPE:
CARPARK
Related Products:
   
Related Room: