019OWSR

บ้านที่มีการประกอบธุรกิจร่วมกับการพักอาศัย ต้องมีการแยกพื้นที่การวางเครื่องจักร อุปกรณ์การทำงาน ที่มีความร้อน เสียงดังและมีสารเคมี

ออกจากพื้นที่พักอาศัย เพื่อการเป็นอยู่ของสมาชิกภายในบ้านที่มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย ในส่วนของพื้นที่ทำงานที่มีความร้อนควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

รุ่นที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้เพื่อสุขอนามัยที่ดี ในส่วนของผนังสามารถใช้ชั้นติดผนังและกล่อง ตะกร้า

มาช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์ในการทำงานวัสดุในการตกแต่งเลือกใช้โทนสีสว่างและไม้เพื่อช่วยให้บรรยากาศการทำงานรู้สึกผ่อนคลาย

งานบริการติดตั้งภายในห้องนี้มีงานปูกระเบื้องพื้น งานทาสีผนัง งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมทาสี งานติดตั้งม่าน งานติดตั้งชั้นแขวนผนัง

งานติดตั้งระแนงไม้บังสายตา งานติดตั้งโทรทัศน์ งานระบบไฟฟ้า มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและรับประกันงาน365 วัน

หมายเหตุ : งานออกแบบและการให้บริการติดตั้งครอบคลุมเฉพาะรายการสินค้าและขนาดพื้นที่ที่ระบุในแบบ

สำหรับหน้างานอื่นๆอาจต้องมีการเพิ่ม ลด ปริมาณสินค้าและงานบริการติดตั้ง ตามสภาพหน้างานจริง

Attributes Tag:
Attributes Tag:
SPACE:
32
MOOD/TONE:
โทนสว่าง
STYLE:
Loft
COLOR TONE:
สีเบจ
USER CAPACITY:
-
USER TYPE:
ทั่วไป
BUILDING TYPE:
ทาวน์เฮาส์
ASSEEN ON TV:
Yes
ROOM TYPE:
HOMEMAKEOVER
Related Room: