C_S_ORT

เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ (ห้องน้ำ) งานบริการภายในห้องนี้มี งานรื้อ สกัดฐานสุขภัณฑ์ พร้อมขนทิ้ง (ไม่เกิน 1 ตรม.)

งานวางระบบท่อน้ำทิ้ง เกราท์ตำแหน่งท่อน้ำทิ้งใหม่ งานทากันซึมส่วนพื้น และผนัง (สูงไม่เกิน20cm.)

งานปรับพื้นพร้อมปูกระเบื้อง/คิ้ว/ยาแนว (ไม่เกิน 1 ตร.ม.) งานปูกระเบื้องผนัง ความสูงไม่เกิน 1แถวของกระเบื้องเดิม หรือไม่เกิน 40 ซม.

งานเดินระบบน้ำดีใหม่ ประเภทแบบลอย 1 จุด ไม่เกิน 4 ม. ติดตั้งสุขภัณฑ์ รับประกันงาน 180 วัน งบประมาณอยู่ที่ 9,900 -.

หมายเหตุ : ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น แพคเกจเปลี่ยนสุขภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นราคาสินค้าพร้อมช่าง สินค้ามี 9 รายการ ได้แก่

กระเบื้อง ชักโครก สายฉีดชำระ สต๊อปวาล์ว สายน้ำดี ยาแนว คิ้ว ซีเมนต์กันซึม ตะแกรงกันกลิ่น

สินค้าที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น ที่ไม่รวมอยู่ในแพคเกจ โปรดตรวจสอบ ณ จุดขาย ชุดแพคเกจนี้เป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า

Attributes Tag:
Attributes Tag:
SPACE:
1
MOOD/TONE:
โทนสว่าง
STYLE:
Oriental
COLOR TONE:
สีเทา
USER CAPACITY:
-
USER TYPE:
ทั่วไป
BUILDING TYPE:
ทั่วไป
ASSEEN ON TV:
No
PRICE:
9,900
PRICE RANGE:
<30,000
SHOWER:
No
BATHTUB:
No
WALK IN CLOSET:
No
ROOM TYPE:
BATHROOM
Related Room: