F01

ปูกระเบื้องพื้นที่เล็ก (ระเบียง) งานบริการภายในบิเวณนี้ มีงานสกัดกระเบื้องพร้อมขนทิ้ง (ไม่เกิน 5 ตรม.) , งานปรับพื้นให้ได้ระดับสำหรับปูกระเบื้อง ,

งานทากันซึมส่วนพื้น และผนัง (สูงไม่เกิน 20 ซม.) , งานติดตะแกรงระบายน้ำทิ้ง (ไม่รวมสินค้า)

งานปูกระเบื้อง/ยาแนว (ไม่เกิน 5 ตร.ม.) รับประกันงาน 180 วัน งบประมาณอยู่ที่ 6,900 -.

หมายเหตุ : ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น แพคเกจปูกระเบื้องพื้นที่เล็ก เป็นราคาสินค้าพร้อมช่าง สินค้ามี 2 รายการ ได้แก่

กระเบื้อง และยาแนว สินค้าที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น ที่ไม่รวมอยู่ในแพคเกจ โปรดตรวจสอบ ณ จุดขาย ชุดแพคเกจนี้เป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า

Attributes Tag:
Attributes Tag:
SPACE:
5
MOOD/TONE:
โทนสดใส
STYLE:
Retro
COLOR TONE:
ผสมกันหลายสี
USER CAPACITY:
-
USER TYPE:
ทั่วไป
BUILDING TYPE:
บ้านเดี่ยว
ASSEEN ON TV:
No
PRICE:
6,900
PRICE RANGE:
<30,000
ROOM TYPE:
TERRACE
Related Room: