K03

ปูกระเบื้องพื้นที่เล็ก (ครัว) งานบริการภายในห้องนี้มีงานสกัดกระเบื้องพร้อมขนทิ้ง (ไม่เกิน 5 ตรม.) ,

งานปูกระเบื้องผนัง /ยาแนว (ไม่เกิน 5 ตร.ม.) รับประกันงาน 180 วัน งบประมาณอยู่ที่ 6,900 -.

หมายเหตุ : ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น แพคเกจปูกระเบื้องพื้นที่เล็ก เป็นราคาสินค้าพร้อมช่าง

สินค้ามี 2 รายการ ได้แก่ กระเบื้อง และยาแนว สินค้าที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น ที่ไม่รวมอยู่ในแพคเกจ โปรดตรวจสอบ ณ จุดขาย

ชุดแพคเกจนี้เป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า

Attributes Tag:
Attributes Tag:
SPACE:
5
MOOD/TONE:
โทนสว่าง
STYLE:
Contemporary
COLOR TONE:
สีขาว
USER CAPACITY:
-
USER TYPE:
ทั่วไป
BUILDING TYPE:
ทั่วไป
KITCHEN TYPE:
-
KITCHEN LAYOUT:
I
ASSEEN ON TV:
No
PRICE:
6,900
PRICE RANGE:
<30,000
ROOM TYPE:
KITCHEN
Related Room: